Latinsky: Lophura edwardsi

Anglicky: Vietnam Pheasant

výskyt: Asie

  • Řád: Hrabaví (Galliformes)
  • Velikost: 58–65 cm tělo, 20–26 cm ocas
  • Potrava: všežravec (semena, plody, hmyz)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: primární deštné lesy
  • Počet mláďat: 4–7
  • Hmotnost: 1–1,15 kg
  • Doba inkubace: 21–22 dní

Tento druh bažanta byl pojmenován podle německého ornitologa Alphonse Milne-Edwardse, který ho objevil v přírodě v roce 1896. Bažant Edwardsův je endemitem centrálního Vietnamu, kde se vyskytuje ve vlhkých horských lesích do nadmořské výšky 600 m.

Hlavní příčinou jeho úbytku byla ztráta životního prostředí způsobená především těžbou dřeva a přeměnou lesa v zemědělské plochy (v kombinaci s užitím chemikálií v době vietnamské války). V současné době se bažant pravděpodobně vyskytuje pouze v zoologických zahradách a u soukromých chovatelů.

Typickým znakem bažanta Edwardsova jsou červené končetiny a lysina kolem očí. Samec je zbarven do tmavě modra a typická je pro něj i nízká bílá chocholka na temeni. Samička je nenápadně hnědá.

Zařazen do EEP.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová bažanty Edwardsovy od roku 2013, a to v dolní části zahrady v bažantnici.

Žijí na stejném kontinentu

Ve volné přírodě je pravděpodobně vyhuben, jelikož nebyl spatřen od roku 2000.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Adam Lysičan 2025-02/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz