Latinsky: Elseya novaeguineae

Anglicky: New Guinea Snapping Turtle

výskyt: Papua Nová Guinea, Indonésie

  • Řád: Želvy (Testudines)
  • Velikost: 11–30 cm
  • Potrava: ryby, bezobratlí (hmyz, měkkýši, kroužkovci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: řeky tropického deštného lesa
  • Počet mláďat: 3–5 ve snůšce

Krátkokrčka novoguinejská je sladkovodní želva, která obývá řeky a bažiny v deštných lesích na Nové Guineji. Tento druh se řadí do skupiny želv Pleurodila (skrytohlavý), které schovávají hlavu do krunýře esovitým ohýbáním krku buď na levou, nebo na pravou stranu. Krunýř krátkokrčky může dosahovat délky až 30 cm a je zbarven tmavě hnědě až černě, zatímco tělo je zbarveno do šeda. Samci mají delší ocas než samice.

Žijí na stejném kontinentu

Poznatky o biologii a chování tohoto druhu v přírodě jsou téměř neznámé.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Lenka Kárníková, 2024-08/
Hana Šabaková, 2024-10/
Eva Noháčová, 2024-10/
Vojtěch Cyril Bittner, 2024-11/
Lili, Olík, Áňa, Nelinka, Luky a Lav, 2024-12/
Yourman s.r.o., 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz