Latinsky: Hystrix pumila

Anglicky: Phillipine Porcupine

výskyt: Asie

  • Řád: Hlodavci (Rodentia)
  • Velikost: 45–67 cm bez ocasu, 6–19 cm ocas
  • Potrava: býložravec (listy, kořínky, ovoce)
  • Aktivita: převážně noční
  • Biotop: tropický les
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 3,8–5,4 kg
  • Doba březosti: 100 dní

Dikobraz palawanský patří, se svojí hmotností okolo 5 kg a velikostí těla 60 cm, mezi menší druhy dikobrazů. Jak už jeho druhový název napovídá, žije pouze ve filipínské provincii Palawan, která je tvořena skupinou ostrovů, např. ostrovem Palawan, Calauit, Coron a Busuanga. Zde se vyskytuje především v nížinných i horských tropických lesích. Můžete ho však spatřit i v otevřené krajině s jeskyněmi.

Dikobraz palawanský je většinu roku samotář. V období rozmnožování vytváří páry, které jsou si věrné po několik let nebo dokonce po celý život. Samice rodí po 3–4 měsíční březosti 1–2 dobře vyvinutá mláďata. Ta jsou osrstěná a hned po porodu vidí.

Tento hlodavec nemá na ostrovech přirozené predátory. Nejvíce ho však v současné době ohrožuje člověk a jeho aktivity, mezi které patří kácení lesů a odlov dikobrazů pro chov v domácnostech. Z těchto důvodů je dnes dikobraz palawanský řazen podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) do kategorie zranitelný druh.

 

Dikobraz je během zimní sezony umístěn v zázemí.

Žijí na stejném kontinentu

Dikobraz je aktivní především v noci, zatímco den tráví v úkrytu ve skalních skulinách nebo v norách, které si vyhrabává.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Jana Jůzlová a Jiří Pavlovský, 2025-03/
Hanička Kaššovicová, 2025-03/
PRAKTIK systém, 20205-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz