Latinsky: Penelopides panini
Anglicky: Visayan Hornbill
výskyt: Asie
  • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
  • Velikost: 45 cm
  • Potrava: všežravec (hmyz, ovocné plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropický les
  • Počet mláďat: 2–3
  • Hmotnost: 0.44–0.5 kg
  • Doba inkubace: 30–35 dní

Zoborožec rýhozobý je ohrožený druh, který se vyskytuje pouze na několika filipínských ostrovech (Masbate, Panay, Sicogon, Pan de Azucar, Guimaras, Negros). Na těchto ostrovech obývá především korunová patra primárních tropických lesů do nadmořských výšek 1 050 m. Někdy se zatoulá za potravou i do sekundárních lesů a k izolovaným ovocným stromům. Zoborožec je ve své domovině nejvíce ohrožen ztrátou přirozeného prostředí vlivem odlesňování a dále také nelegálním lovem.

Tento druh zoborožce dostal své druhové jméno podle výrazně hřebenovitého a rýhovaného zobáku. U zoborožce rýhozobého je na první pohled patrný pohlavní dimorfismus. Samci jsou větší a jinak zbarvení než samice. Tělo samce je bílé, oproti tomu křídla a konec ocasu jsou černé a lysá kůže kolem očí je bílá. Samice je celá černá, pouze ocas je z větší části bílý a kůže kolem očí je zbarvena modře.

Zoborožci se rozmnožují od března do dubna, kdy vytvářejí monogamní páry. Někdy je možné v přírodě spatřit malé skupinky tvořené více jedinci (3–12), kteří v tomto období navzájem spolupracují. Nejčastěji hnízdí ve stromových dutinách umístěných ve výšce 2–20 m nad zemí. Výjimečně mohou hnízdit i ve skalních puklinách. Samice je stejně jako u ostatních druhů stromových zoborožců v hnízdě zazděna a přes malý otvor je krmena samcem až do doby přepeření mláďat.

Živí se převážně ovocnými plody a bezobratlými živočichy.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec chová zoborožce rýhozobé od října roku 2015. Pár zoborožců je k vidění v Pavilonu tropů.

Žijí na stejném kontinentu

 Samci jsou větší a jinak zbarvení než samice. Tělo samce je bílé, oproti tomu křídla a konec ocasu jsou černé a lysá kůže kolem očí je bílá. Samice je celá černá, pouze ocas je z větší části bílý a kůže kolem očí je zbarvena modře.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Jiravská Hanička 2025-01/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz