Latinsky: Gekko gecko

Anglicky: Tokay Gecko

výskyt: Asie

  • Řád: Šupinatí (Squamata)
  • Velikost: 22–35 cm i s ocasem
  • Potrava: hmyz, menší obratlovci (ptáčata, hlodavci)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: tropický deštný les, lidská obydlí
  • Počet mláďat: 2
  • Doba inkubace: 60–200 dní

Původním domovem gekona obrovského jsou deštné lesy, ale dokázal se přizpůsobit i životu v blízkosti lidských sídel, kde v noci loví především hmyz a menší hlodavce. V dnešní době se s gekonem obrovským můžeme setkat nejenom v jihovýchodní Asii, ale také na Floridě, Havajských ostrovech a Madagaskaru, kam byl zavlečen.

Gekon obrovský patří k největším žijícím gekonům na zemi. Někteří dospělí jedinci mohou dosáhnout až 40 cm délky těla. Dospělci jsou rovněž nápadní svým šedomodrým zbarvením s červenými nebo oranžovými tečkami po těle. Dospělí jedinci jsou teritoriální agresivní zvířata, která se mohou dopouštět kanibalismu a dokáží si troufnout i na hada. Samci gekona obrovského si brání své teritorium a vábí samičky „štěkáním“ dvouslabičných „slov“, které znějí jako „to-kej“. Díky tomuto hlasu je gekon v anglickém jazyce nazýván Tokay gecko a v indonéštině Tokek.

Samička lepí vajíčka na kůru stromů, do jeskyň nebo na svislé stěny obydlí a poté je hlídá. Obvykle jsou v jedné snůšce dvě vajíčka, ze kterých se po 2 – 6 měsících líhnou mláďata. Oproti dospělcům jsou mláďata nenápadná, tmavá a pouze na ocase mají několik řad bílých pruhů. Biologové a chovatelé se domnívají, že kontrastní zbarvení ocasu mláďat je signálem tlumícím agresi dospělých rodičů a umožňuje tak mláďatům žít v blízkosti svých starších příbuzných.

Žijí na stejném kontinentu

Gekon obrovský patří k největším žijícím gekonům na zemi. Někteří dospělí jedinci mohou dosáhnout až 40 cm délky těla.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se

přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé

druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale

ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům,

které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které

čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům,

které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený

(Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro

zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Dolínek Miroslav 2024-05/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz