Latinsky: Suncus etruscus

Anglicky: Pygmy White-toothed Shrew

výskyt: Severní Afrika, Jižní Evropa

  • Řád: Hmyzožravci (Eulipotyphla)
  • Velikost: 3–5 cm délka těla, 2–3 cm ocas
  • Potrava: masožravec (hmyz a jiní bezobratlí)
  • Aktivita: soumračná a noční
  • Biotop: listnatý a smíšený les, travnaté biotopy
  • Počet mláďat: 1–6
  • Hmotnost: 2–3 g
  • Doba březosti: 27 dní

Bělozubka nejmenší má poměrně veliký a nesouvislý areál rozšíření v západní a jižní Evropě, S. Africe a v Asii až po Malajsii. Zde se vyskytuje především v listnatých a smíšených lesích, křovinatých a travnatých oblastech, ale i na pouštích.

Se svojí váhou okolo 2 gramů patří bělozubka nejmenší spolu s netopýrkem thajským k nejlehčím a nejmenším savcům na světě. Bělozubky se řadí k rejskovitým hmyzožravcům, kteří mají stejně jako jejich příbuzní protažený čenich, ale na rozdíl od nich mají bílé zuby (rejsci mají povrch zubů načervenalý).

Bělozubky jsou samotářská zvířata a dospělí jedinci se potkávají pouze za účelem rozmnožování. Samice rodí po necelé měsíční březosti několik malinkých a málo vyvinutých mláďat do hnízda vystlaného mechem. Bělozubky si nevyhrabávají nory, ale ukrývají se ve štěrbinách, například mezi kameny nebo stromy. Bělozubky jsou známé přesuny matek s mláďaty, kdy vytváří tzv. karavany. První mládě se zachytí zuby za srst matky nad kořen ocasu a ostatní mláďata totéž navzájem opakují.

Žijí na stejném kontinentu

Bělozubky najdete v pavilonu šelem.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz