Latinsky: Varanus prasinus

Anglicky: Emerald Monitor

výskyt: Austrálie

  • Řád: Šupinatí (Squamata)
  • Velikost: 70–100 cm s ocasem
  • Potrava: všežravec (hmyz, ptačí vejce, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropický deštný les, mangrovy, plantáže
  • Počet mláďat: 2–5 ve snůšce
  • Doba inkubace: 170–190 dní

Varan smaragdový se vyskytuje na Nové Guiney a v severní Austrálii, a to především v tropických deštných lesích do nadmořských výšek 500 m. Kromě lesů obývá i mangrovy a palmové plantáže.

Varan je svým tvarem a zbarvením těla dokonale přizpůsoben životu v korunách stromů. Tento menší štíhlý ještěr s podlouhlou hlavou obratně šplhá po stromech díky ostrým drápům a dlouhému chápavému ocasu. Zelené zbarvení s nepravidelnými, černými a příčnými pruhy na hřbetě mu umožňuje bezpečný a nepozorovatelný pohyb v tomto prostředí.

Varan smaragdový je známý svým sociálním chováním, které u plazů, obzvláště u ještěrů, nebývá tak časté. Žije v menších rodinných skupinkách tvořených dominantním samcem, podřízenými samci, několika samicemi a mláďaty. Samičky zahrabávají vajíčka do stromových termitišť nebo do hrabanky z listí.

Varan je všežravec, který si rád pochutná nejen na bezobratlých (hmyz, krabi) a menších obratlovcích (hlodavci, ptáci a jejich vejce), ale také na nejrůznějších plodech.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová varany smaragdové od roku 2010. V současné době je v Pavilonu tropů k vidění jeden chovný pár vytvořený na jaře roku 2018.

Žijí na stejném kontinentu

Varan smaragdový je známý svým sociálním chováním, které u plazů, obzvláště u ještěrů, nebývá tak časté.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Farkačovi Eliška a Jan, 2025-01/
Patrik Reiniš, 2024-12/
Ivana, Jička a Šárka Škorpíkovy, 2025-04/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz