Latinsky: Morelia viridis

Anglicky: Green Tree Python

výskyt: Austrálie

  • Řád: Šupinatí (Squamata)
  • Velikost: 150–200 cm
  • Potrava: menší obratlovci (hlodavci, netopýři, ptáci, žáby)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: tropický deštný les
  • Počet mláďat: 15–25
  • Doba inkubace: 78–115 dní

Krajta zelená je stromový had, který přes den odpočívá na vodorovných větvích stočený do smyček s hlavou uloženou v prostředním záhybu. Krajta je velmi dobře přizpůsobena životu na stromech, a to nejen zeleným zbarvením, ale také delším chápavým ocasem, kterým se přidržuje při lovu ptáků a netopýrů v korunách stromů. Mláďata jsou zbarvena žlutě, červenohnědě nebo oranžově s hnědým proužkem přes oko. Juvenilní zbarvení přechází v zelenou barvu nejdříve okolo jednoho roku stáří mláděte.

Vzhledem a způsobem života se krajta zelená v mnoha ohledech velice podobná jihoamerickému hadovi psohlavci zelenému (Corallus caninus)jedná se tedy o konvergentní vývoj.

Samice klade vajíčka do dutin stromů a stejně jako jiné druhy krajt je následně obtáčí a zahřívá.

Krajta zelená je ve své domovině nejvíce ohrožena odchytem pro chov v lidské péči. Patří mezi jeden z nejoblíbenějších druhů krajt chovaných mezi teraristy po celém světě.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová pár krajt zelených od roku 2010.

Žijí na stejném kontinentu

Samice klade vajíčka do dutin stromů a stejně jako jiné druhy krajt je následně obtáčí a zahřívá.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Lukáčovi, 2024-06/
ZŠ Doctrina 3. třída, 2024-06/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz