Latinsky: Rhyticeros plicatus
Anglicky: Papuan Hornbill
výskyt: Nová Guinea
  • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
  • Velikost: 65–85 cm
  • Potrava: všežravec (ovoce, bobule, členovci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropické deštné lesy, mokřady
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 1,2–2 kg
  • Doba inkubace: 30 dní

Zoborožec temný, též zvaný guinejský, patří mezi největší zástupce zoborožců. Vyskytuje se v deštných lesích Východní Indonésie, na Nové Guineji a přilehlých ostrovech (např. Šalamounovy ostrovy).

U tohoto druhu je na první pohled patrná pohlavní dvojtvárnost. Tedy, že se mezi sebou liší obě pohlaví ve velikosti nebo zbarvením. Samec má větší zobák a zlatožlutě opeřený krk a hlavu, samice je celá černá.

Pro zoborožce temného je typické zazdívání samice samcem v dutině stromu v období hnízdění. Jako stavební materiál používá směs slin a jílu. Ponechá jí pouze malý otvor, kudy samici nabízí potravu. Samice zde vydrží zazděná čtyři měsíce, dokud nejsou mláďata schopná letu.

Zoborožec patří mezi všežravé ptáky. V jeho jídelníčku naleznete kromě ovocných plodů, bobulí i drobné bezobratlé a obratlovce.

Žijí na stejném kontinentu

Zoborožec temný, též zvaný guinejský, patří mezi největší zástupce zoborožců.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz