Latinsky: Tragopan satyra
Anglicky: Satyr Tragopan
výskyt: Asie
  • Řád: Hrabaví (Galliformes)
  • Velikost:58–72 cm
  • Potrava: všežravec s převahou rostlinné složky
  • Aktivita: denní
  • Biotop: rododendronové a dubové lesy
  • Počet mláďat: 2–3
  • Hmotnost: 1–2,1 kg
  • Doba inkubace: 25–28 dní

Satyr obecný obývá zalesněné kopce v nadmořské výšce 2 400–4 000 m od Kašmíru přes Himaláje a jižní Tibet až na východní pobřeží Číny. Na zimu sestupuje do nižších poloh kolem 1 800 m n. m. Nejraději má hustý stromový porost s mechem, ale najdete ho i v rododendronových a dubových lesích nebo bambusových houštinách. Na rozdíl od ostatních bažantů sbírá potravu převážně na stromech.

Samci mají černě lemovaná červená pera s výraznými bílými tečkami. Samice má většinou hnědé peří s bílými znaky. Satyrové dorůstají velikosti 70 cm (u samic méně), s hmotností kolem 2 kg. Od ostatních bažantů se satyr liší větší vzpřímeností těla a kratší postavou (méně vyvinutý ocas, klínovitě tvarovaný). K zavalitému tělu dobře pasuje až nápadně krátký zobák. Hlas satyra připomíná mekot, jeho účelem je přivábit samici, vymezit své území a zahnat případné nepřátele.

K tokání dochází během března a dubna. Samec nejprve chodí kolem vybrané samice a předvádí své načechrané peří. Poté stále zrychluje kývání hlavou a nakonec ukáže kresbu na hrdelním vaku, společně se vztyčením kožovitých modrých růžků na hlavě. Nádherně zbarvenou náprsenku s růžky lze vidět jen na pár vteřin. Hnízdí na zemi nebo v opuštěných stromových hnízdech jiných ptáků. Samice sedí na vejcích 25–28 dní, oba rodiče se poté podílejí na výchově mláďat. V přírodě snáší 2–3 a v zajetí 4–6 vajec.

Satyrové se živí převážně rostlinnou stravou: výhonky, bobule, kořínky, semena, listy, květy, bambusové výhonky, příležitostně nepohrdnou hmyzem nebo jinými bezobratlými živočichy. V zimním období se živí hlavně listím a kapradím.

Žijí na stejném kontinentu

Samice má většinou hnědé peří s bílými znaky. Satyrové dorůstají velikosti 70 cm (u samic méně), s hmotností kolem 2 kg.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

zaměstnanci Ortopedie a OAM Nemocnice Vrchlabí 2023-10/
Tumová Antonie 2023-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz