Latinsky: Pseudois nayaur
Anglicky: Bharal
výskyt: Asie
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 75–90 cm v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva, lišejníky, mechy, výhonky)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: hory, horské louky
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 50–80 kg
  • Doba březosti: 160 dní

Ovce modrá, bharal a tibetský nahur jsou další pojmenování pro nahura modrého. Nahur obývá asijské horské louky Himalájí a čínského S´chuanu v nadmořské výšce 2500–6000 m. Rozšířen je dále v Bhútánu a v severní části Indie, Myanmaru a Pákistánu.

Je spíše samotářským zvířetem, může se však sdružovat i do malých skupin v počtu do 20 jedinců. Samci bojují o harémy samic a rozmnožují se s nimi mezi říjnem a lednem. Po 160 denní březosti rodí samice jedno až dvě mláďata, a to od května do července. Dožívají se 12–15 let.

Krátká hustá srst je břidlicově šedá, občas s namodralým leskem, od kterého získalo zvíře své jméno. Rohy vyrůstají u obou pohlaví a jsou na povrchu brázděné. U samce rostou vzhůru, pak se zatáčejí a dorůstají délky 80 cm. Samice má rohy kratší a ostřejší, dlouhé do 20 cm.

Jejich hlavními predátory jsou irbisové, nebezpečím jsou i další druhy levhartů, horské lišky a orel stepní. Díky absenci úkrytů v přirozeném prostředí, zůstává nahur při spatření nepřítele raději nehybným.

Živí se trávou, lišejníky, bylinami, mechy a výhonky keřů.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od roku 2001.

Žijí na stejném kontinentu

Samcům rostou rohy vzhůru, pak se zatáčejí a dorůstají délky až 80 cm.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

ÚČTO N+N, s. r. o. 2024-04/
Helena Svobodová 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz