Latinsky: Panthera uncia
Anglicky: Snow Leopard
výskyt: Asie
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 60 cm v kohoutku
  • Potrava: masožravec (savci, ptáci)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: hory a horské oblasti
  • Počet mláďat: 2–3
  • Hmotnost: 30–55 kg
  • Doba březosti: 90–100 dní

Levhart sněžný, zvaný také irbis, je obyvatel hor ve východní a jižní Asii (Pákistán, Čína, Indie, Nepál, Mongolsko atd.). Pro svůj život si vybírá především horské louky a bezlesé a kamenité planiny nad horní hranicí lesa. Zde vyhledává horské ovce, kozy (nahur, urial), hlodavce, zajícovce nebo například kuny.

Vyskytuje se v místech, kde panují nízké teploty, které se mu daří překonávat díky několika přizpůsobením na těle. Levhart má dlouhou hustou srst, jejíž světlé zbarvení splývá s šedými kameny a sněhem. Dlouhé zadní nohy a ocas, který téměř dosahuje délky těla, umožňují irbisovi dobře skákat (až 15 m). Ocas mu pomáhá udržovat rovnováhu během pohybu. Mimořádně široká hlava má rozšířené nosní dutiny, v nichž se předehřívá studený horský vzduch při nádechu.

Irbis je plachá a samotářská šelma, která loví převážně od soumraku do svítání. Dospělá zvířata se setkávají pouze na dobu páření, která probíhá v měsících leden až duben. V tento čas se pohlavně aktivní jedinci ozývají voláním a značkují své okolí. Mláďata se rodí po 93–103 dnech, a i když rostou poměrně rychle, mohou být krmena mateřským mlékem až po dobu 18 měsíců. Levharti pohlavně dospívají ve 2–3 letech, ale obvykle se začnou rozmnožovat později, a to ve věku 4 let.

Levhart sněžný je v současné době zařazen do seznamu ohrožených druhů. Mezi hlavní příčiny jeho úbytku v přírodě patří pytláctví pro kůži a pro kosti využívané v tradiční asijské medicíně. Dále také konflikty s pastevci hospodářských zvířat, kteří je loví jako škodnou.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec začala s chovem irbise v roce 1987, kdy do zoo dorazili dvě samice a samec. První mládě odchované v Československu přišlo na svět v roce 1990 právě v liberecké Zoo.

Žijí na stejném kontinentu

Irbis je plachá a samotářská šelma, která loví převážně od soumraku do svítání.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Jerinićovi, 2024-04/
Filáková Karolína, 2024-05/
Eva Matura Štěpničková, 2024-05/
Ivan, Petra a Radim Fantovi, 2024-06/
ZŠ Doctrina 8.B, 2024-06/
Drábek Jiří, 2024-07/
Anežka, Eliška Šepelákovy a babi Jari, 2024-08/
CERBEROS s.r.o. 2024-10/
Máňulka Šulcová 2024-11/
Michal Janů 2024-12/
Patrik Reiniš 2024-12/
Alexander Filipek 2025-01/
Jadwiga a Václav Koublovi, 2025-02/
Dobrovolníci Jizerská 50, 2025-02/
Mirka Bartoňová, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz