Latinsky: Elaphodus cephalophus michianus
Anglicky: Tufted Deer
výskyt: Asie
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 100–120 cm délka těla
  • Potrava: býložravec (bambus, tráva, ovocné plody)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: vlhké lesy poblíž vod
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 17–30 kg
  • Doba březosti: 180 dní

Muntžak chocholatý je menší jelínek, který se vzhledově podobá ostatním muntžakům z rodu Muntiacus, ale oproti nim má delší krk a nohy. Charakteristickým znakem je u tohoto druhu tmavý až 17 cm dlouhý chochol umístěný na temeni hlavy a hrubá tmavá srst (v létě čokoládově hnědá). Rty, špičky uší a spodek pod ocasem jsou bílé barvy. Parohy jsou velmi krátké, schované pod chocholem a jsou přítomny pouze u samců. Samci jsou rovněž charakterističtí šavlovitými zuby, které jim vylézají z tlamy.

Muntžak chocholatý obývá chladnější vlhké lesy jihovýchodní Číny, a to do nadmořských výšek 300–800 m. Přednost dává lesům poblíž čistých vod blízko hranicím lesa. Po lese se pohybuje uvnitř svého teritoria a po pachově vyznačených cestách. Jedná se o plaché zvíře, které upřednostňuje místa s dobrým úkrytem. Snadno se vyleká a při vyděšení ze sebe vydává štěkot.

Muntžaci jsou samotářská zvířata, nejvíce aktivní za soumraku a v průběhu noci, kdy vyhledávají potravu. Někdy se můžou vyskytovat i v párech, a to především v období rozmnožování od září do prosince. Po šestiměsíční březosti rodí samice v května nebo v červnu jedno až dvě mláďata. Samice pohlavně dospívají ve věku 10–12 měsíců, samci o trochu dříve.

Muntžak chocholatý je ve své domovině ohrožen zejména lovem a ztrátou přirozeného prostředí. V Číně je tento druh zařazen na mnoha místech do seznamu regionálně chráněných druhů, ale není zde zatím chráněný zákonem. Vzhledem k jeho skrytému způsobu života a malému množství informací, je dnes obtížné odhadnout celkový stav populace.

Žijí na stejném kontinentu

Muntžaci jsou samotářská zvířata, nejvíce aktivní za soumraku a v průběhu noci, kdy vyhledávají potravu.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Petr Čech, 2024-12/
Martin Frühauf, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz