Latinsky: Grus nigricollis

Anglicky: Black-necked Crane

výskyt: Asie

  • Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
  • Velikost: 115 cm
  • Potrava: všežravec (kořínky, hlízy, bezobratlí)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: mokřady, bažinaté louky, břehy jezer
  • Počet mláďat: 2
  • Hmotnost: 5–7 kg
  • Doba inkubace: 31–33 dní

Jeřáb černokrký se vyskytuje v malých populacích v Číně, Bhútánu, Tibetu a v Indii. Jako jediný jeřáb obývá kromě bažinatých mokřadů, břehů jezer a bažin i horské oblasti. V létě ho můžeme spatřit i v nadmořských výškách 2950–4900 m. Budhisté ho uctívají jako posvátného ptáka.

Jeřáb černokrký je středně velký zástupce svého rodu s rozpětím křídel 180-200 cm. Jak napovídá jeho druhové jméno, hlava a horní část krku jsou pokryty černým peřím s výjimkou bílého pole v okolí oka a červené „čepičky“ mezi zobákem a okem. Tělo je zbarveno šedě. Nohy, spodní část křídel a ocas jsou černé.

Jeřábi vytváří na dobu rozmnožování páry, které si staví hnízda z trávy, bláta a rákosu na travnatých ostrůvcích nebo přímo ve vodě. Sezení na vejcích obstarávají oba rodiče. Snůšku tvoří obvykle dvě vejce. Schopnost letu se u mláďat objevuje ve 3 měsících života.

Počet jeřábů černokrkých ve volné přírodě spíše klesá. Mezi hlavní příčiny jejich úbytku patří především ztráta životního prostředí, jeho znečišťování (např. pesticidy) a ilegální lov.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová jeřáby černokrké od roku 2016, kdy do zoologické zahrady přicestovala samička. O rok později se podařilo získat z Tierpark Berlin samce.

Žijí na stejném kontinentu

Jako jediný jeřáb obývá kromě bažinatých mokřadů, břehů jezer a bažin i horské oblasti.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Bártovi A+P+T+A 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz