Latinsky: Strix nebulosa
Anglicky: Great Grey Owl
výskyt: Evropa
  • Řád: Sovy (Strigiformes)
  • Velikost: 59–69 cm
  • Potrava: masožravec (obratlovci, hmyz)
  • Aktivita: soumračná/noční
  • Biotop: boreální a jehličnaté lesy
  • Počet mláďat: 2–9
  • Hmotnost: 0,8–1,7 kg
  • Doba inkubace: 28–36 dní

Puštík bradatý se ve volné přírodě vyskytuje v rozsáhlém pásu od severoamerického kontinentu (Kanada, USA) přes severní Evropu, Ukrajinu, Bělorusko, Rusko, Mongolsko a Čínu. Zde obývá boreální a jehličnaté lesy do nadmořské výšky 3200 m.

Puštík bradatý patří k největším sovám světa, jméno získal podle bílých peříček pod maskou, jež připomínají vousy. Dospělí jedinci mají velkou kulatou hlavu se šedivou tváří a velkýma žlutýma očima.

Dospělí jedinci vytvářejí páry, výjimečně může samec hnízdit s více samicemi. Hnízdo si staví na pahýlech starých stromů nebo v jejich dutinách, kam samice snáší 2 až 9 vajec, pokud je hojnost potravy. Obvykle je však snůška tvořena 3 – 5 vejci. Rodiče svá mláďata hlídají a neváhají v případě jejich ohrožení napadnout velkou šelmu i člověka.

Puštíci velice tiše létají a mají vynikající sluch, což vynikne zejména při lovu. Živí se malými až středně velkými savci, jako jsou zajíci, hraboši, krtci, rejsci, lasičky a nepohrdnou ani ptáky (pěvci, malí dravci, kachny), žábami a hmyzem.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová na Soví stezce puštíky bradaté od roku 2011.

Žijí na stejném kontinentu

Puštík bradatý patří k největším sovám světa.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Tomíčková Jaroslava, 2024-06/
Hana Biganovská, 2024-12/
Šímová Miroslava, 2025-02/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz