Latinsky: Panthera pardus japonensis
Anglicky: North-Chinese leopard
výskyt: Asie
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 45–75 cm v kohoutku, 180–220 cm délka těla
  • Potrava: masožravec (obratlovci – sudokopytníci, ptáci)
  • Aktivita: denní/noční
  • Biotop: stepi, lesy a náhorní plošiny
  • Počet mláďat: 2–3
  • Hmotnost: 50–80 kg
  • Doba březosti: 90–112 dní

Levhart dříve také nazývaný panter, leopard nebo pardál patří v rámci rodu Pantera k menším druhům kočkovitých šelem. Levhart čínský obývá hornaté oblasti s hustými lesy a stepi severní Číny, část Mongolska i Korejský poloostrov. Tělo má protáhlé s poměrně krátkými končetinami. Barva srsti je okrově žlutá s tmavými skvrnami, které se nazývají rozety. Při zmnožení tmavého pigmentu (melanismus) se setkáváme s černou formou levharta. Zvíře je velice tiché, má vynikající zrak, sluch i čich. Levhart se dožívá 15–18 let.

Nejvíce času tráví tato šelma na stromě, kde odpočívá i vyhledává potravu. Je aktivní ve dne i v noci, loví většinou za soumraku. Živí se savci do velikosti antilop, ptáky, hady, rybami i hospodářskými zvířaty. Ulovenou kořist o váze větší než lovec sám dokáže vytáhnout do větvoví, kde ji v bezpečí před ostatními predátory spořádá. Kromě člověka, jsou jeho nepřáteli tygři a smečky vlků a psů.

Doba rozmnožování není závislá na ročním období. Nejčastěji však samice zabřezne v lednu nebo únoru. Březost trvá 90–12 dní, poté rodí 2–3 mláďata. Ta zůstávají s matkou 1,5 až 2 roky.

Levhart čínský je v současné době jedním z nejohroženějších poddruhů levharta (pod 500 jedinců), který se vyskytuje v malých a izolovaných populacích v 7 čínských provinciích. Nejvíce jej ohrožuje pytláctví, nedostatek kořisti, ztráta životního prostředí a jeho fragmentace.
IUCN tento poddruh podle stupně ohrožení zatím nevyhodnocuje.
Zapojen do programu EEP.

O našem chovu

Zoo Liberec začala s chovem levharta čínského v roce 1954, kdy zoologická zahrada získala první exemplář, a to samce od Československých cirkusů výměnou za pumu. Počátky skutečného chovu se ale datují až k letům 1957–1960, kdy pod Ještěd postupně dorazili čtyři jedinci z německých zoologických zahrada a ze Zoo ve Dvoře Králové. První odchov pak na sebe nedal dlouho čekat a 6. ledna 1961 se mohl Liberec pyšnit mládětem levharta, samečkem Rexem II. V první chovné dekádě (1961–1969) se pak v Zoo Liberec narodilo dohromady 13 mláďat, a to od dvou chovných párů. V roce 1972 liberečtí chovatelé sestavili nový chovný pár, jenž své první mládě povil hned o dva roky později.
V následujících čtyřech letech se tomuto páru narodilo celkem 8 mláďat (3, 4, 1), ale tím vlastní odchovy na dlouhou dobu skončily. V roce 1991 ve věku 15 let uhynul i poslední samec Honza a jeho odchodem chov levhartů čínských v Zoo Liberec upadá na čas v zapomnění. O jejich návratu do Liberce se začalo uvažovat až v prvních letech nového tisíciletí. V srpnu 2005 pak chovatelé dovezli ze Zoo Halle samici Manží (*2003). Samce se podařilo přes koordinátora EEP deponovat o rok později z plzeňské Zoo (Richard, *2002 v ZOO Cottbus). Ze spojení obou zvířat se v roce 2007 narodila trojčata Ku, Jao a Šan.

V roce 2014 a 2015 probíhaly na pavilonu levhartů stavební úpravy, díky kterým je nyní možno vychutnat si pohled na tyto krásné kočkovité šelmy i za nepříznivého počasí. Zároveň se také podařilo zvětšit prostory výběhů, ve kterých se levharti pohybují. Tyto změny se podařilo zrealizovat především díky finanční podpoře Nadace Preciosa a Nadace ČEZ.

Žijí na stejném kontinentu

Nejvíce času tráví tato šelma na stromě, kde odpočívá i vyhledává potravu.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Janečkovi Andrea, Monika, Denisa a Tomáš 2024-03/
Ducháček Jaromír 2024-05/
Kryštof Holec 2024 -05/
Jaroslav Novotný 2024-10/
CERBEROS s.r.o. 2024-10/
Karolínka Šulcová 2024-11/
ROMMY AGENCY 2024-11/
Antonie a Marie Tumovy 2024-12/
Patrik Reiniš 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz