Latinsky: Haliaeetus pelagicus
Anglicky: Steller’s Sea Eagle
výskyt: Asie
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 85–94 cm
  • Potrava: masožravec (ryby)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: pobřeží, zalesněná krajina poblíž řek
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 4,9–9 kg
  • Doba inkubace: 35–38 dní

Orel východní (kamčatský) obývá východní pobřeží Ruska, na zimu se stěhuje na sever Japonska, Koreje a Číny. Preferuje otevřenou zalesněnou krajinu v blízkosti vod nebo skalní útesy nad mořem. Populace orla východního čítala v roce 2012 okolo 1900 párů. Stále klesající stav je způsoben znečišťováním prostředí a kultivací krajiny člověkem.

Hnízdo z větví si orel buduje na stromech nebo na skalních srázech. Může být široké 2,5 m a hluboké až 4 m. Samice do něj naklade 1–3 vajíčka, která inkubuje po dobu 35–38 dní. Obvykle však přežije jen jedno mládě do dospělosti.

Živí se výhradně rybami, které loví na otevřeném moři nebo v řekách, kdy z výšky 5 metrů nad hladinou kořist lapí ve střemhlavém letu.

Zapsán do programu ESB.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od roku 1988 a od roku 2002 orla východního i úspěšně rozmnožuje.

Žijí na stejném kontinentu

Živí se výhradně rybami, které loví na otevřeném moři nebo v řekách, kdy z výšky 5 metrů nad hladinou kořist lapí ve střemhlavém letu.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Draslarová Dana 2024-07/
Hana Zapadlová 2024-12/
Patrik Reiniš 2024-12/
Hájkovy Anežka, Madlenka a Karolína 2025-02/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz