Latinsky: Ailurus fulgens
Anglicky: Red Panda
výskyt: Asie
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 80–115 cm délka těla i s ocasem
  • Potrava: potravní specialista  (bambus, kořínky, listy)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: bambusové porosty horských lesů mírného pásma
  • Počet mláďat: 1–4
  • Hmotnost: 3–6 kg
  • Doba březosti: 90–150 dní

Panda červená obývá bambusové porosty horských lesů mírného pásma. Vyskytuje se v Nepálu, Indii, Bhútánu, Myanmaru a zasahuje až do jihozápadní Číny. Zoo Liberec chová poddruh pandy červené (Ailurus fulgens fulgens), která se vyskytuje v Nepálu, Bhútánu, Ásámu a Sikkimu.

Pro pandu červenou je charakteristická rudohnědá až kaštanová srst s bílými obličejovými skvrnami. Hnědé skvrny pod očima se nazývají slzy. Typickým znakem je silný, červenavě kroužkovaný ocas, dlouhý 28–49 cm. Panda dorůstá velikosti 51–63 cm. Vyvinula se u ní přídatná kost, která bývá označována jako šestý prst. Tato zvláštnost vylepšuje uchopovací schopnosti, pevnější sevření potravy a manipulaci s ní.

Panda je spíše nočním zvířetem, přes den odpočívá. Při vyrušení se zvedá na zadní končetiny.

Tato menší šelma je samotář, který vytváří páry pouze na dobu rozmnožování. Samice je březí 90–150 dní, dokáže totiž zabrzdit vývoj oplodněného vajíčka do doby, než budou vhodné podmínky pro odchov mláďat (tzv. odložená nidace). Rodí 1–4 mláďata, která jsou schovaná v hnízdě umístěném v dutině stromu nebo ve vidlici větví. Mláďata zůstávají s matkou po dobu jednoho roku. Své teritorium si pandy značí močí, trusem a výměšky z análních žláz.

Ve stromech hledá panda útočiště před pozemními predátory a také potravu. Živí se převážně bambusovými výhonky, kořínky, listy – vzácně také plody, trávou, hmyzem a menšími obratlovci. Pokud v přírodě narazí na ptačí hnízdo, zlikviduje v něm vše, na co narazí.

Panda červená patří mezi ohrožené šelmy. Ve své domovině je nejvíce ohrožena ztrátou a fragmentací přirozeného prostředí a lovem pro kožešinu.

Zapojena do programu EEP.

 

O našem chovu:
Zoologická zahrada chová pandy červené od roku 2005.

Žijí na stejném kontinentu

U pandy se vyvinula přídatná kost, která bývá označována jako šestý prst.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Boarová Marcelka, 2031-04/
Bc. Petr Pilz, 2024-08/
ZŠ 28. října, Česká Lípa – časopis Hrupka, 2024-10/
J+L výročí, 2024-10/
27. oddíl skautů, středisko Mustang, 2024-10/
Terezka Dunková, 2024-11/
Zdeňka Vaníčková, 2024-12/
Vilémek Rupprich, 2024-12/
Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o., 2024-12/
Plenerová Krista, 2025-01/
Žáci MŠ a MŠ Barvířská Liberec, 2025-01/
Raffaiová Dagmar, 2025-04/
Hauserovi Marcela, Martin a Matouš, 2025-04/
Hana Preislerová, 2025-04/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz