Latinsky: Bubo bubo sibiricus
Anglicky: Eurasian Eagle Owl
výskyt: Evropa
  • Řád: Sovy (Strigiformes)
  • Velikost: 60–75 cm
  • Potrava: masožravec (obratlovci: savci, ptáci)
  • Aktivita: soumračná/noční
  • Biotop: lesnaté a skalnaté oblasti
  • Počet mláďat: 2–4
  • Hmotnost: 1,5–4,2 kg
  • Doba inkubace: 33–36 dní

Ve volné přírodě se tento poddruh výra velkého vyskytuje v Evropě a v Asii, v lesnatých a skalnatých oblastech od Uralu přes řeku Ob až po Altaj.

Výr velký západosibiřský je se svojí délkou těla přes 70 cm a s rozpětím křídel kolem 170–188 cm patrně největší sovou světa. Samice váží až 4,2 kilogramů, samci mohou být i o půlku lehčí. Sova se v přírodě dožívá věku okolo 20 let. V zajetí je to déle (až 60 let).

Výr žije mimo dobu hnízdění samotářsky. Na dobu rozmnožování vytváří monogamní páry, které si staví hnízdo pod skalními převisy, ve skalních štěrbinách, vchodech do jeskyní, na zemi ve strmém svahu a jen někdy na stromech. Samice sedí v hnízdě a stará se o vajíčka. Samec jí přináší ulovenou kořist. U tohoto druhu je znám kanibalismus, kdy je nejslabší mládě usmrceno a sežráno, a to rodičem (infanticida) nebo svým sourozencem (siblicida).

Aktivní je především za soumraku a v noci, kdy vylétá na lov malých až středně velkých savců a ptáků. Občas uloví i obojživelníky, plazy, ryby a hmyz.

Žijí na stejném kontinentu

Výr velký západosibiřský je se svojí délkou těla přes 70 cm a s rozpětím křídel kolem 170–188 cm patrně největší sovou světa.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Heger Adam, 2024-05/
Pisarská Iva, 2024-10/
Martin Khür, 2024-10/
Jitka Beneová, 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz