Latinsky: Rangifer tarandus fennicus
Anglicky: Reindeer
výskyt: Evropa
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 80–130 cm v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva, byliny, lišejníky, pupeny)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tundra, tajga
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 90–250 kg
  • Doba březosti: 220–250 dní

Sob karelský se ve volné přírodě vyskytuje výhradně ve Finsku, a to ve dvou izolovaných subpopulacích, východní a západní. Každá z nich čítá jen něco přes 1 000 jedinců. Tento poddruh soba tedy patří mezi ohrožené živočichy. Už na počátku 19. století sob lesní málem vyhynul. Populaci zachránila a obnovila zvířata dovezená z Karélie, která se nachází mezi Finskem a Ruskem.

Sobi obývají arktickou a subarktickou tundru a tajgu do nadmořské výšky 3 000 metrů. Zde se živí především lišejníky, kapradinami, trávou, bylinami a pupeny stromů. Předními končetinami si dokáže vyhrabat potravu pod vrstvou sněhu. Stráví a využije i potravu, která je zmrzlá.

Sobi vykazují ze všech jelenovitých druhů nejvyšší stupeň společenské organizace. Na jaře se houfují do stád a táhnou za potravou ze zimních na letní stanoviště.

Období říje nastává na podzim kolem měsíce října. Mláďata, obvykle 1–2, se rodí na jaře v květnu a červnu. Na mateřském mléce jsou závislá asi 6 měsíců a pohlavně dospívají ve věku 2,5 až 3,5 let.

Na rozdíl od ostatních jelenovitých kopytníků mají samice stejně jako samci vyvinuté parohy, i když nejsou tak mohutné. Paroží u samic může sloužit k vyhledávání potravy, zatímco samci ho používají výhradně v soubojích se soky.

Největšími predátory soba jsou medvědi a vlci.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová soby lesní od roku 2013. Současnou skupinu tvoří jeden samec a dvě samice.

Žijí na stejném kontinentu

Na rozdíl od ostatních jelenovitých kopytníků mají samice stejně jako samci vyvinuté parohy, i když nejsou tak mohutné.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Lilly K. Kuthan, Jon Lock 2024-12/
Petr Čech 2024-12/
Rodina Hovorkových 2025-01/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz