Latinsky: Clanga clanga
Anglicky: Greater Spotted Eagle
výskyt: Evropa, Asie
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 59–71 cm
  • Potrava: masožravec (obratlovci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: lesy a nížiny v okolí jezer a rybníků
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 1,7–2,3 kg
  • Doba inkubace: 42–44 dní

Tohoto tažného dravce naleznete v rozsáhlých lesích a nížinách v okolí jezer a rybníků. Nejčastěji v oblasti severozápadní Asie (až k Tichému oceánu), severovýchodním Polsku a vzácně i ve střední Evropě. Na podzim v měsících říjen a listopad migruje na zimu do jižní Evropy, jižní Asie a severovýchodní Afriky. Navrací se zpět na jaře od února do března.

 

Jeho zbarvení je tmavohnědé. Staří ptáci jsou tmavě hnědí, skoro do černa. Ozobí je žluté, kalhotky dosahují až k pařátkům. Orel volavý dosahuje rozpětí křídel 160 – 185 cm.

Pohlavní dospělosti dosahují orli volaví ve čtyřech letech. Samice snášejí 1 – 3 bílá vejce s hnědými skvrnami. Na vejcích sedí 42 – 44 dní, o mláďata pečují dalších 60 – 65 dní. Živí se malými savci (potkani, vodní krysy), středně velkými ptáky (především mláďata vodních ptáků), výjimečně plazy a obojživelníky.

Orel volavý se v přírodě kříží s orlem křiklavým.

Žijí na stejném kontinentu

Orel volavý dosahuje rozpětí křídel 160–185 cm.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Ondřej Plšek, 2025-03/
Zdeněk Ihring, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz