Latinsky: Bubo (Nyctea) scandiaca
Anglicky: Snowy Owl
výskyt: Evropa
  • Řád: Sovy (Strigiformes)
  • Velikost: 55–70 cm
  • Potrava: masožravec (menší savci a ptáci, bezobratlí)
  • Aktivita: denní/noční
  • Biotop: tundra, mokřady
  • Počet mláďat: 3–11
  • Hmotnost: 0,7–2,95 kg
  • Doba inkubace: 31–33 dní

Sovice sněžní se vyskytuje po celé severní polokouli, a to v Severní Americe (Kanada, Aljaška, USA, Grónsko), v Evropě (Velká Británie, Island, Skandinávie, severní Rusko a Sibiř) a v Asii (Čína, Japonsko). Zde se zdržuje v otevřené tundře s porosty nízkých křovin, na vřesovištích a v různých mokřadních biotopech. Je částečně tažná, většina populací migruje do jižního Ruska, Gruzie, severní Číny, Texasu, někdy i Karibiku. Občas se zatoulá i k nám do ČR.

Samci jsou menší než samice a na jejich bílém podkladu je pouze několik roztroušených tmavých skvrn, zatímco samice je hustě tmavě příčně pruhovaná a čistě bílý má pouze závoj, hruď, nohy a spodinu křídel.

Sovice vytváří většinou monogamní páry, někdy je však možné zahlédnout samce s více samicemi a naopak. Tyto sovy hnízdí na zemi, obvykle na mírně vyvýšeném místě, kde vyhrabávají mělkou prohlubeninu, do které samice naklade vajíčka. Počet vajíček je závislý na množství potravy (lumíků), když je jí dostatek, může samice naklást až 7–11 vajíček. Samice sedí v hnízdě a stará se o vajíčka a později o mláďata. Samec ji po tuto dobu přináší potravu, kterou naloví. Potravu tvoří převážně hlodavci a zajíci, ptáci do velikosti husy, občas ryby, obojživelníci, hmyz a korýši. V zimě je sovice aktivní hlavně za soumraku a při svítání, v létě přechází na denní aktivitu.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec chová sovice od roku 1990.

Žijí na stejném kontinentu

Sovice vytváří většinou monogamní páry, někdy je však možné zahlédnout samce s více samicemi a naopak.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Sůvová Denisa, 2024-05/
Machková Anežka, 2025-02/
Dovrtělová Milena, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz