Latinsky: Strix uralensis
Anglicky: Ural Owl
výskyt: Evropa
  • Řád: Sovy (Strigiformes)
  • Velikost: 50–62 cm
  • Potrava: masožravec (hlodavci, ptáci, plazi, obojživelníci)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: boreální lesy s bažinami, horské bukové lesy
  • Počet mláďat: 1–6
  • Hmotnost: 0,5–1,3 kg
  • Doba inkubace: 28–35 dní

Puštík bělavý se vyskytuje ve starých boreálních lesích s roztroušenými bažinami, často s volnou vodou, mýtinami a políčky v severních částech euroasijského kontinentu. V jižní Evropě obývá také horské bukové lesy. V České republice se vyskytuje jen velmi vzácně, a to na Šumavě, v Českém Lese a Beskydech.

Vytváří monogamní páry na celý život. Výjimečně může mít samec i více samic. Hnízdí na vrcholcích dutých stromů, v budkách a v opuštěných hnízdech dravců, krkavcovitých ptáků a veverek. Občas ve skalních štěrbinách a v budovách, výjimečně i na zemi.

Na lov vylétá především v noci, nejčastěji okolo soumraku a před svítáním. Živí se menšími savci (hraboš, myš, králík), jinými druhy ptáků, obojživelníky, plazy a hmyzem. Nepohrdne ani mršinou.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová puštíky bělavé od roku 1987. Na Soví stezce můžete spatřit dva dospělé jedince.

Žijí na stejném kontinentu

 V České republice se vyskytuje jen velmi vzácně, a to na Šumavě, v Českém Lese a Beskydech.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Morávková Eliška 2024-04/
Ivana a Šárka Škorpíkovy 2024-09/
Ludmila Čmelíková 2024-11/
Hana Biganovská 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz