Latinsky: Haliaeetus albicilla
Anglicky: White-tailed Sea-eagle
výskyt: Evropa
  • Řád: Dravci (Falconiformes)
  • Velikost: 69–92 cm
  • Potrava: masožravec (obratlovci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: v blízkosti vod
  • Počet mláďat:1–2
  • Hmotnost:4,1–5,5 kg
  • Doba inkubace:38–40 dní

Druhový název orla mořského je zavádějící, vyskytuje se totiž spíše než v blízkosti moří v oblastech rybníků, velkých jezer a řek na celé severní polokouli, kromě Ameriky.

Orel mořský je největším evropským dravcem a zároveň největším orlem žijícím v Česku. Rozpětí křídel dosahuje až 2,4 m.

Hnízdění začíná v březnu. Hnízdo má 1,6 m v průměru a 60 cm na výšku. Samice snáší 1–2 vejce v intervalu 1–5 dnů, mláďata se líhnou po 38–40 dnech. Pohlavně dospělá jsou v 5–6 letech.

Živí se hlavně rybami, vodními ptáky (kachny), savci nebo uhynulými živočichy. V potravě převažují uhynulá zvířata.

V letech 1978–1985 bylo v České republice vypuštěno 9 orlů mořských, kteří byli odchováni v zajetí. Ti, spolu se zde zimujícími orly, vytvořili základ pro páry, které začaly hnízdit v jižních Čechách. Roku 2000 na území České republiky prokazatelně hnízdilo 17 párů. Chov orla mořského je zařazen do programu EEP (Europäisches Erhaltungs Program), který se zabývá chovem ohrožených druhů světové fauny, zařazených do Evropských záchranných chovů.

O našem chovu:
Zoologická zahrada chová orly mořské od roku 1984. Zoo je od roku 1999 zapojena do reintrodukčního programu orla mořského v Izraeli.

Žijí na stejném kontinentu

Orel mořský je největším evropským dravcem a zároveň největším orlem žijícím v Česku.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Burianová Romana, 2024-07/
Podzimková Ivana, Vojta a Vašek,2024-07/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz