Latinsky: Circaetus gallicus
Anglicky: Short-toed Snake-eagle
výskyt: Asie
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 62–67 cm
  • Potrava: masožravec (plazi, obojživelníci, menší savci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: otevřená krajina, polopouště, stepi
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 1,2–2,3 kg
  • Doba inkubace: 45–47

Orlík krátkoprstý je dravec, který si oblíbil slunnou otevřenou krajinu s roztroušenými stromy, skalnaté stráně, stepi i polopouště, a to v Evropě, Asii (především Indie), severozápadní Africe a na indonéských ostrovech Lombok a Timor. Zvířata žijící v palearktické oblasti, tedy v Evropě a v severní Asii a Africe, na podzim migrují obvykle na africké savany kolem rovníku. Vrací se zpět na jaře v měsících březen a duben.

Od jiných druhů orlů se liší světlou spodní částí těla a křídel, s obvykle tmavším hrdlem a hlavou, rovnoměrně skvrnitými krovkami a letkami. Na ocase jsou tři tmavé pruhy.

Orlík si staví menší hnízdo na nižších stromech nebo v křovinách. V květnu a červnu sedí samička měsíc a půl na jediném bílém vejci. Mládě zůstává na hnízdě 60 až 80 dní a matka je zpočátku zahřívá, zatímco otec oba zásobuje potravou. Už v útlém věku je mládě schopno polykat hady, kteří jsou oproti němu mnohem těžší.

Orlík krátkoprstý loví z velké části menší obratlovce, a to zejména hady, ještěry a obojživelníky. Nepohrdne ani jinými druhy ptáků, hlodavci a hmyzem.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová orlíky krátkoprsté od roku 2017.

Žijí na stejném kontinentu

Orlík krátkoprstý loví z velké části menší obratlovce, a to zejména hady, ještěry a obojživelníky.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

David a Veronika Tomanovi 2023-10/
Jan Tribuček 2023-10/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz