Latinsky: Hardella thurjii

Anglicky: Crowned River Turtle

výskyt: Asie

  • Řád: Želvy (Chelonia)
  • Velikost: 17–55 cm délka krunýře
  • Potrava: převážně rostliny, výjimečně vodní živočichové
  • Aktivita: denní
  • Biotop: pomalu tekoucí vody
  • Počet mláďat: 14–19 ve snůšce
  • Hmotnost: 0,5–10 kg

Želva korunkatá se vyskytuje ve sladkých pomalu tekoucích vodách a mokřadech v Bangladéši, severní Indii, Nepálu a v Pákistánu. Najdeme ji například v rozvodí řek Brahmaputra, Ganga a Indus.

Želva korunkatá je výjimečná svým rozmnožováním, kdy samice klade vajíčka pod vodou a jejich zárodečný vývoj je závislý na změnách vodní hladiny, která se mění v průběhu ročních období. Na podzim je hladina řek vyšší a vajíčka jsou ve vodě zcela ponořená 40–45 dní. V zimních měsících jsou naopak vystavena nízkým hladinám po dobu několika měsíců. Na jaře se hladina řek opět zvedne, uvnitř vajíček dochází k dokončování vývoje zárodků a mladé želvy se líhnou přímo do vodního prostředí. Tento unikátní proces vývoje byl popsán až v roce 2011. Pražské zoologické zahradě se podařilo v roce 2012 jako první zoo úspěšně odchovat mláďata v zajetí, a to díky napodobení procesu inkubace v přírodě.

U želv korunkatých je na první pohled patrná pohlavní dvojtvárnost, samci jsou menší než samice a měří okolo 17 cm a váží 0,5 kg. Zatímco krunýř samic může měřit 50 cm a celková hmotnost přesahovat i 10 kg.

O našem chovu:
Želva korunkatá je k vidění v Pavilonu tropů ve společném výběhu s varany modrými.

Žijí na stejném kontinentu

Želva korunkatá je výjimečná svým rozmnožováním, kdy samice klade vajíčka pod vodou a jejich zárodečný vývoj je závislý na změnách vodní hladiny, která se mění v průběhu ročních období.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Halamová Teresa 2024-05/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz