Latinsky: Prionailurus rubiginosus
Anglicky: Rusty-spotted Cat
výskyt: Asie
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 48 cm délka těla
  • Potrava: masožravec (hlodavci, ptáci, plazi, žáby)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: suchý listnatý les, louky
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 1,5 kg
  • Doba březosti: 70 dní

Ve volné přírodě se vyskytuje pouze v Indii a na Srí Lance. Patří mezi ohrožená zvířata. Výskyt dospělé populace totiž stále klesá a je nižší než 10.000 jedinců. Hlavními hrozbami jsou pro tyto kočky úbytek přirozeného prostředí, kultivace krajiny a lov pro kožešinu.

Kočka cejlonská je dlouhá necelých 48 cm, hmotnost se pohybuje do 1,5 kg. Srst je nejčastěji zbarvena do šeda s hnědými odstíny a rezavými skvrnami na zádech a bocích. Nechybí ani tmavé pruhy táhnoucí se od temena hlavy.

Tato kočkovitá šelma tráví většinu života na stromech, kde přes den odpočívá ve větvích či dutinách. Od soumraku do svítání loví hlodavce, ptáky, ale také ještěrky, žáby a hmyz.

Samice rodí po zhruba 70 dnech březosti jedno až dvě mláďata.

Zahrnuta do CITES Přílohy I (Indie) nebo II (Srí Lanka).

O našem chovu:
Kočku cejlonskou chová liberecká zoologická zahrada od roku 2012, kdy sem přišla samička ze Zoo Ostrava. K ní v roce 2014 přibyl ještě samec.

Žijí na stejném kontinentu

Kočka cejlonská patří mezi nejmenší kočkovité šelmy.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Černá Jitka, 2024-05/
Filip Matějka, 2024-08/
Michala V + Hannes L., 2024-10/
ROMMY AGENCY, 2024-11/
Hana Zapadlová, 2024-12/
Lenka Dvořáková, 2024-12/
Zoreníková Lenka, 2025-02/
Plotnikova Larisa, 2025-03/
Mudrý Matyáš, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz