Latinsky: Aegypius monachus
Anglicky: Cinereous Vulture
výskyt: Evropa
  • Řád: Dravci (Falconiformes)
  • Velikost: 100–115 cm
  • Potrava: masožravec (mršiny obratlovců)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: horské a nížinné lesy, horské stepi
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 12 kg
  • Doba inkubace: 52–55 dní

Sup hnědý obývá nížinná a horská pásma lesů, aridních stepí a savan do nadmořské výšky 1 300 m v Evropě (Pyrenejský poloostrov) a 4 500 metrů v oblasti střední Asie. Zalétá i do střední Evropy. Jedná se částečně o tažného dravce, který zimuje v Africe.

Sup hnědý je největší evropský dravec, který dorůstá délky těla 115 cm, v rozpětí křídel až 285 cm a hmotnosti 12 kg. Zbarvení je čistě hnědé, kořen zobáku je ale namodralý. Oproti ostatním dravým ptákům má dlouhý krk s krátkým opeřením, který je tak dobře přizpůsoben mrchožravému způsobu získávání potravy. Velmi dlouhá křídla mu umožňují dobře plachtit a z výšky vyhledávat mršiny.

Supi hnědí hnízdí téměř pravidelně na stromech, výjimečně na skalách. Samice snáší jedno vejce, které oba jedinci střídavě zahřívají 52 až 55 dní. Supi vytváří dlouhodobé páry.

Zapojen do programu EEP a do programu reintrodukce.

Žijí na stejném kontinentu

Sup hnědý je největší evropský dravec, který dorůstá délky těla 115 cm, v rozpětí křídel až 285 cm a hmotnosti 12 kg.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Heger Adam, 2024-05/
Budaiovi, 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz