Latinsky: Capra falconeri heptneri
Anglicky: Turkmenian markhor
výskyt: Asie
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 110 cm v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva, listy, kůra)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: hory a horské oblasti
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 90–100 kg
  • Doba březosti: 147–154 dní

Koza šrouborohá čili markhur obývá horské oblasti jižní Asie, především Afghánistán a oblast Kašmíru v nadmořských výškách 700–4 000 m. Koza dorůstá výšky až 110 cm v kohoutku a váží přibližně 100 kg. Samice bývá menší s kratšími rohy. Mohutné rohy tohoto sudokopytníka jsou typické pro samce a mohou být spirálně stočeny nahoru až o tři závity a dosahovat délky ke 2 metrům. Samice mají rohy podstatně kratší dorůstající okolo 30 cm. Tyto rohy jsou jedním z důvodů, proč jsou kozy loveny a následně ohroženy v přírodě. Koza šrouborohá má dva typy srsti, zimní delší šedivého zbarvení a letní kratší srst zbarvenou rudošedě.

Samice tvoří malá, zhruba desetičlenná stáda, samci žijí většinou samostatně. Říje probíhá v době největších mrazů v prosinci až lednu, aby se mláďata rodila do teplých měsíců pozdního jara. Díky tomuto načasování pak stačí dostatečně vyspět a zesílit do další zimy. Samice je březí 147–154 dní, poté rodí zpravidla 1–2 mláďata.  

Živí se hlavně rostlinnou potravou, spásá trávu a okusuje větvě a listí ze stromů a keřů.

Zapojena do programu ESB.

O našem chovu:
Zoo Liberec má největší chovnou skupinu koz šrouborohých v České republice. Tento druh se začal v zoologické zahradě chovat v roce 1976. Od té doby se tu vystřídalo přes 170 jedinců.

Žijí na stejném kontinentu

Koza šrouborohá má dva typy srsti, zimní delší šedivého zbarvení a letní kratší srst zbarvenou rudo šedě.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Věra Smrkovská 2025-01/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz