Latinsky: Trachemys scripta elegans

Anglicky: Red-eared Slider

výskyt: Severní Amerika

  • Řád: Želvy (Testudines)
  • Velikost: 20–30 cm
  • Potrava: všežravec (vodní hmyz, ryby, pulci žab, řasy)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: klidné vody s bahnitými dny
  • Počet mláďat: 2–23 ve snůšce
  • Doba inkubace: 60–90 dní

Přirozeným výskytištěm želvy nádherné jsou téměř stojaté vody na jihovýchodě USA a severovýchodě Mexika. Ráda se vyhřívá na kmenech vyčnívajících z řeky nebo se schovává v hustém porostu na břehu. Díky obchodu se zvířaty byla zavlečena do celého světa, například do Evropy, jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Ve volné přírodě v Evropě se vyskytuje jen kvůli nezodpovědným lidem, kteří želvy vypouštějí. Dochází tak k ničení původní fauny a flóry, a proto je obchod s želvami nádhernými v mnohých zemích řízen zákonem. V České republice je tento druh želvy považován za invazivní.

Jejím typickým znakem je tmavá skvrna či proužek po stranách hlavy. Barva může být v rozmezí oranžové až krvavě rudé. Horní část krunýře (karapax) je jasně zelenožlutě zbarvena a doplněna kresbou, která společně s jasností barev s věkem mizí. V dospělosti je barva olivově hnědá až černá. Spodní část krunýře (plastron) je zbarvena do žluta až oranžova. Podobně jako hadi svlékají svou kůži i želvy obnovují svůj krunýř odlupováním jeho vrchních vrstev. Na přední končetině má želva nádherná 5 a na zadní 4 prsty, mezi kterými je plovací blána. Samička bývá mohutnější, sameček je vybaven extrémně dlouhými drápy na předních končetinách a širokým ocasem.

Želva nádherná je všežravec, ale postupem času u ní může převládat rostlinná složka potravy.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová želvy nádherné od roku 1995. Přes zimní období jsou k vidění v Pavilonu slonů, přes teplé měsíce je naleznete ve společném výběhu se želvou ostruhatou vedle surikat.

Žijí na stejném kontinentu

 Ve volné přírodě v Evropě se vyskytuje jen kvůli nezodpovědným lidem, kteří želvy vypouštějí. Dochází tak k ničení původní fauny a flóry, a proto je obchod s želvami nádhernými v mnohých zemích řízen zákonem. V České republice je tento druh želvy považován za invazivní.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Martina a Jan Vokálovi, 2024-10/
Sekunda Gymnázia Varnsdorf, 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz