Latinsky: Haliaeetus leucocephalus
Anglicky: Bald Eagle
výskyt: Severní Amerika
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 71–96 cm
  • Potrava: masožravec (ryby, savci, ptáci, obojživelníci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: poblíž řek, jezer a moří
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 3–6 kg
  • Doba inkubace: 35–46 dní

Orel bělohlavý se vyskytuje poblíž velkých jezer, na pobřeží řek nebo u moře po území celé Severní Ameriky kromě severu Aljašky. Přestože je státním symbolem USA, byl ve své domovině prakticky vyhuben. Díky důsledné ochraně se v posledních letech jeho počty zvyšují.

Svou délkou 71–96 cm je čtvrtým největším orlem na světě. Křídla mají rozpětí 168 –244 cm. Orel váží 4–6 kg a dožívá se až 47 let.

V době námluv předvádí pár orla bělohlavého akrobatické lety. Hnízda z větví, která ptáci užívají opakovaně, mohou dosáhnout výšky až 4 m a průměru 2,5 m. Jsou umístěna na stromech, skalních římsách nebo na zemi. Samice snáší 1–3 vejce, ze kterých se po 35–46 dnech líhnou mláďata. Ta pohlavně dospívají okolo čtvrtého roku života, rozmnožovat se však začínají zpravidla až o rok později.

Orel se živí převážně rybami, v menší míře také savci, ptáky, plazy a obojživelníky. Přiživuje se na uhynulých zvířatech a krade ostatním ptákům jejich pracně ulovenou potravu.

Zapojen do programu EEP.

Žijí na stejném kontinentu

Svou délkou 71–96 cm je čtvrtým největším orlem na světě. Křídla mají rozpětí 168–244 cm. Orel váží 4–6 kg a dožívá se až 47 let.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

CompTrima spol. s. r. o.  – Digitální produkční tisk, 2024-04/
E+B+R+J Bělohlávkovi, 2024-04/
Hykelová Drahomíra, 2025-04

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz