Latinsky: Neophron percnopterus
Anglicky: Egyptian Vulture
výskyt: Afrika
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 58–70 cm výška
  • Potrava: masožravec (obratlovci, hmyz)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: otevřená krajina: step, poušť, hory
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost:1,6–2,2 kg
  • Doba inkubace: 42 dní

Sup mrchožravý je nejmenší evropský sup, který se vyskytuje především v severní Africe, jižní Evropě a v Malé Asii. Preferuje aridní otevřenou krajinu, holé horské svahy či říční údolí sevřená skálami v blízkosti lidských sídel. V Etiopii byl spatřen v nadmořských výškách 4600 m. V České republice bývá zastižen zcela vzácně. V jižní Evropě je to převážně tažný pták, zimující v Africe jižně od Sahary.

Požírá menší mršiny, ale někdy dá přednost i ulovené potravě (menší hlodavci, hmyz – kobylky). Patří k několika známým druhům živočichů, kteří při získávání obživy využívají jednoduché nástroje. Konkrétně bylo zaznamenáno rozbíjení pštrosích vajec kamenem, pouštěným ze zobáku. Nehnízdící jedinci mohou za jeden den uletět vzdálenost za potravou až 80 km.

Hnízdí většinou v koloniích. Páry žijí v dlouhodobém svazku a používají ke hnízdění po mnoho let stejné místo. Na tomto místě pak hromadí zbytky potravy, jako kosti, kožešiny, kusy vlny a větve. Během března snáší samice zpravidla dvě vejce. Doba sezení je 42 dní. Pohlavní dospělosti mláďata dosahují ve stáří 5 let.

Sup mrchožravý byl ve starověkém Egyptě vysoce uctíván jako bohyně Nechbet, faraonova ochránkyně.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec chová jeden pár supů mrchožravých od roku 2010.

Žijí na stejném kontinentu

 Patří k několika známým druhům živočichů, kteří při získávání obživy využívají jednoduché nástroje.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

F+A Fleischmannovi 2024-12/
Hana Zapadlová 2024-12/
Alena a Bořek Pavlatovi  2025-01/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz