Latinsky: Brachylophus fasciatus

Anglicky: Lau Banded Iguana

výskyt: Oceánie

  • Řád: Šupinatí (Squamata)
  • Velikost: 60–80 cm, z toho ¾ ocas
  • Potrava: býložravec (květy, listy, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: pobřežní tropický les, mokřady
  • Počet mláďat: 3–7 ve snůšce
  • Doba inkubace: 125 –170 dní

Leguán fidžijský je smaragdově zelený ještěr, který se vyskytuje na ostrovech Lau v souostroví Fidži, které leží v tropickém pásmu v Tichém oceánu. Rovněž jej můžete spatřit i na souostroví Tonga, kam byl však zavlečen člověkem před 300 lety. Ve své domovině obývá především tropické nížinné lesy na pobřeží a mokřady. Významnou část dne tráví na větvích stromů, kde i vyhledává potravu, především květy, listy nebo ovocné plody.

Tito plazi jsou na první pohled velmi atraktivní. Oproti samcům, kteří mají po zeleném těle 2–4 bílé až světle modré pruhy, jsou samice celé zelené a menší. Samci jsou teritoriální, své území si brání před soky. Po spáření se samcem je samice gravidní 5 měsíců, poté snáší a zahrabává 3–7 vajíček do substrátu na zemi. Svoji snůšku si hlídá. V závislosti na teplotě se mláďata líhnou obvykle po 160 i více dnech.

Nejvíce je leguán ve své domovině ohrožen ztrátou životního prostředí (kácení lesů, zemědělství, požáry) a nepůvodními predátory, které na ostrovy v minulosti zavlekl člověk, jako jsou toulavé kočky, krysy nebo promykovité šelmy. Zmínění savci loví a požírají leguání vajíčka, mláďata i dospělce. V současné době je tento druh klasifikován jako ohrožený (IUCN 2007). V úmluvě CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy spadá do přílohy I., do které patří druhy zvířat bezprostředně ohrožené vyhubením. Mezinárodní obchod s jedinci odchycenými z volné přírody je zakázán. Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA pro tento druh stanovila evropskou plemennou knihu (ESB), kterou spravuje Zoo Schönbrunn ve Vídni. K jejich držení v lidské péči v ČR je nezbytný registrační list a výjimka z obchodní činnosti, které vydává krajský úřad.

Žijí na stejném kontinentu

Samci jsou teritoriální, své území si brání před soky.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se

přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé

druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale

ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům,

které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které

čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům,

které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený

(Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro

zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Ing. Jan Belšán 2025-01/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz