Latinsky: Dacelo novaeguineae
Anglicky: Laughing kookaburra
výskyt: Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland
  • Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
  • Velikost: 40–45 cm
  • Potrava: hadi, ještěrky, červi, plži, malí ptáci a hlodavci
  • Aktivita: denní
  • Biotop: suché eukalyptové lesy, parky
  • Počet mláďat: 2–4
  • Hmotnost: 310–500 g
  • Doba inkubace: 24–26 dní

Ledňák obrovský patří k největším zástupcům čeledi ledňáčkovitých, přičemž samička je větší než samec. Obě pohlaví jsou si velmi podobná. Hlavu a spodní část těla má ledňák světle krémovou, přes výrazné oči se mu táhne hnědý pruh, křídla a hřbet jsou také tmavě hnědá. Na křídlech může být patrné i několik jasně modře zbarvených per. Má silný zobák a téměř žádný jazyk, který nahrazuje malá záklopka potřebná pro polykání.

Obývá převážně blahovičníkové lesy, ale k vidění je i v zahradách a parcích. Hnízdí v dutinách stromů. Dříve se vyskytoval pouze ve východní Austrálii, později se rozšířil i do západní Austrálie a dále na území Tasmánie, Nového Zélandu, Flinders Island a Klokaního ostrova.

Vydává charakteristické chechtavé volání, odtud také jeho anglický název laughing kookabura. Kookabura je jméno, které mu dali původní obyvatelé Austrálie.

Samička snáší 2–4 vejce, mláďata se pak líhnou zpravidla po 24 až 26 dnech. Ledňáci žijí v rodinných hejnech, při stavbě hnízda a krmení mláďat často pomáhají i starší potomci, kteří dosud neměli sami mladé.

Živí se hady, ještěrkami, drobnými savci a mláďaty ptáků. Dokáže si poradit i s metrovým hadem.

Ledňák obrovský se často usazuje i poblíž lidských obydlí. Patří k ikonickým zvířatům Austrálie a Nového Zélandu. Stát Nový Jižní Wales si jej zvolil dokonce za svého národního ptáka. Bývá zde proto vyobrazen na mincích a skládají se o něm písně. Byl také jedním ze tří maskotů (vedle ježury a ptakopyska) na Letních olympijských hrách v Sydney v roce 2000.

Žijí na stejném kontinentu

Vydává charakteristické chechtavé volání, odtud také jeho anglický název laughing kookabura. Kookabura je jméno, které mu dali původní obyvatelé Austrálie.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz