Latinsky: Nestor notabilis
Anglicky: Kea
výskyt: Nový Zéland
  • Řád: Papoušci (Psittaciformes)
  • Velikost: 48 cm délka těla
  • Potrava: všežravec (kořínky, bobule, semena, hmyz, mršiny)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: horské oblasti
  • Počet mláďat: 2–4
  • Hmotnost: 0,92 kg
  • Doba inkubace: 21–28 dní

Nestor kea žije ve volné přírodě jen na jediném místě, a to na Jižním ostrově na Novém Zélandu. Obývá horské oblasti s nadmořskou výškou od 600 do 2000 metrů, zimu pak přečkává v oblastech pod hranicí lesa, kde se může skrývat.

Své pojmenování získal dle charakteristického volání „kee-aaa“. Hlavu mají papoušci hnědozeleně zbarvenou, tělo má bronzově zelenou barvu. Letky na křídlech jsou modré a pírka na vnitřní straně křídel přecházejí z oranžovočervené barvy, která se vyskytuje také na spodní části zad, do odstínů pískově žluté barvy. Každé pírko je černě lemováno. Samice bývají zpravidla drobnější než samci a mají také kratší a méně zakřivený zobák.

Většinu času tráví nestorové ve skupinách kolem 30–40 jedinců. V těchto skupinách existuje přísná a dosti složitá hierarchie nadřazenosti a podřazenosti. Nemusí být vždy nutně lineární. Může se stát, že některý mladší jedinec je nadřazen staršímu.

V lidské péči bylo také mnohokrát dokázáno, že jsou schopni naučit se i složité úkony. Tím, že se v přírodě potýkají s nepříznivými podmínkami, jsou často nuceni při hledání potravy prozkoumávat nová prostředí. Za potravou putují v celých skupinách a zdržují se na místech, kde si ji mohou nejsnáze opatřit. Lze je tedy nalézt například na okrajových částech měst, na parkovištích, tábořištích nebo na různých skládkách odpadu. Jsou však známé i případy, kdy si skupina nestorů při prozkoumávání nových míst troufla mnohem více a zničila například příslušenství automobilů nebo některých rekreačních chat v lyžařských oblastech. Živí se převážně semeny, kořínky a bobulemi. Nepohrdnou ani hmyzem a mršinami, ze kterých odtrhávají maso svými dlouhými a ostrými zobáky.

Hnízdí ve skalních puklinách, pod kmeny stromů nebo v dírách v zemi. Tvoří páry na celý život. Samička zde snáší tři až čtyři vejce, inkubace trvá okolo 24 dní. Po vylíhnutí mláďat se o jejich výživu starají oba rodiče až do jejich opeření, což bývá zhruba ve 13. týdnu života. Dospělými se stávají ve třech letech. V zajetí se nestor kea dožívá v průměru 14–15 let.

Až do roku 1986 byli nestorové v hojných počtech odstřelováni novozélandskými farmáři, kteří se tak bránili napadání svých ovčích stád. Počty papoušků ve volné přírodě tak poklesly pod 10 tisíc kusů.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová tento druh papouška od roku 2008. V současné době jsou v zoo k vidění dva chovné páry a jedno jejich mládě, mladý sameček vylíhnutý v roce 2015.

Žijí na stejném kontinentu

V lidské péči bylo mnohokrát dokázáno, že jsou schopni naučit se i složité úkony.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Hana a Tereza Šimralovy, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz