Latinsky: Litoria caerulea

Anglicky: Dainty Green Tree Frog

výskyt: Austrálie

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 10–11,5 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz, pavouci, plži), jiné žáby
  • Aktivita: noční
  • Biotop: listnatý a smíšený les, bažiny, lidská obydlí

Rosnice siná měří okolo 10–11 cm, a řadí se tak k velkým druhům žab z podčeledi rosnicovití. Vyskytuje se v australsko-papuánské oblasti, kde ji můžete spatřit v listnatých a smíšených lesích, křovinatých oblastech a v bažinách. Je velmi přizpůsobivá a nevadí jí ani blízkost lidských sídel. Rosnice jsou aktivní převážně v noci, kdy vyhledávají bezobratlé a drobné obratlovce. Lákají je světla lamp, kolem kterých večer poletuje hmyz. Často se tak vyskytují i v blízkosti lidských sídel a v přilehlých zahradách.

Tělo rosnice je přizpůsobeno i sušším podmínkám a před vyschnutím jej chrání voskový kožní sekret. Ten žába v případě potřeby vylučuje ze žláz na hlavě a roztírá si ho pomocí končetin po těle.

Samice kladou 200–2 000 vajíček do vody, kde se po několika dnech vyvíjí v pulce a dále v malé žabky. Celá proměna trvá obvykle kolem šesti týdnů.

Rosnice siné jsou oblíbeným zájmovým zvířetem v soukromých chovech po celém světě.

Žijí na stejném kontinentu

Tělo rosnice je přizpůsobeno i sušším podmínkám a před vyschnutím jej chrání voskový kožní sekret. Ten žába v případě potřeby vylučuje ze žláz na hlavě a roztírá si ho pomocí končetin po těle.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz