Latinsky: Ovis orientalis bocharensis
Anglicky: Bukhara Urial
výskyt: Asie
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 80–90 cm v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva, listí)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: hory
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 40–50 kg
  • Doba březosti: 190 dní

Urial bucharský (poddruh ovce kruhorohé) se ve volné přírodě vyskytuje v Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Jejich počty jsou ale nestálé. Na konci 80. let se odhadovalo, že ve volné přírodě přežívá jen asi 1 000 zvířat. Populace přitom stále klesá a v některých oblastech jsou počty urialů velmi nízké. V současné době se velikost populace odhaduje pouze na 250 jedinců, a urial bucharský tak patří mezi nejvíce ohrožené velké savce na naši planetě.

Největší hrozbu pro volně žijící urialy představuje pytláctví, především v době tádžické občanské války bylo naprosto nekontrolovatelné. Dále také soupeření o zdroje s domácími zvířaty, umocněné navíc extrémními klimatickými podmínkami, jako jsou velká vedra a kruté zimy.

U uriala bucharského je vyvinuta pohlavní dvojtvárnost, kdy na první pohled poznáte rozdíl mezi dospělým samcem a samicí. Samci mají tmavou hřívu a impozantní rohy zatočené do okruží, které dosahují až metrové délky.

Reprodukční cyklus začíná v polovině října a trvá do poloviny listopadu, mláďata se rodí na počátku dubna.

Mezi největší predátory urialů patří levhart a šakal.

IUCN tento poddruh podle stupně ohrožení zatím nevyhodnocuje.

O našem chovu:
Zoo Liberec jako jediná zoologická zahrada v České republice chová tyto ohrožené kopytníky, a to od roku 2011.

Žijí na stejném kontinentu

Mezi největší predátory urialů patří levhart a šakal.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

DENSO – nákupní oddělení, 2025-03/
Áďa, Lenka a Jaroslav Šediví, 2025-04/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz