Latinsky: Aquila heliaca
Anglicky: Imperial Eagle
výskyt: Evropa, Asie
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 72–84 cm
  • Potrava: masožravec (obratlovci, savci, ptáci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: otevřená krajina, nížinné lesy, stepi
  • Počet mláďat: 2–3
  • Hmotnost: 2,5–4,5 kg
  • Doba inkubace: 43 dní

Orel královský obývá otevřené krajiny s osamocenými stromy, a to od střední Evropy po Mongolsko. V říjnu migruje za teplem, vrací se v březnu. Jeho populace se v Evropě odhaduje na 1300–1900 párů, z čehož naprostá většina žije ve východní části bývalého Sovětského svazu. U nás poprvé zahnízdil v roce 1998 na Břeclavsku.

Dospělý pták je zbarven tmavohnědě, temeno hlavy je světlošedé a v ramenní části křídel jsou bílá pera. Rozpětí křídel je od 170 do 200 cm.

Orli si staví hnízdo z větví vysoko na stromech. Je používáno mnoho let a každý rok přistavováno. Za několik sezón tak může dosáhnout průměru až 1,5 m. Samice do něj snáší 2–3 hnědě skvrnitá vejce, mláďata se líhnou po 43 dnech. Pohlavně dospívají v 5–6 letech, ale jsou známy případy, kdy úspěšně vyhnízdily i nedospělé páry.

Živí se obratlovci, a to malými až středně velkými savci a ptáky. Ptáci však tvoří pouze malé procento jejich jídelníčku.

Dříve se orli královští dělili do dvou poddruhů: Aquila adalberti, žijící ve Španělsku, a Aquila heliaca, obývající Euro-asijský areál. Dnes jsou rozděleni do dvou samostatných druhů.

Orel královský je ve své domovině nejvíce ohrožen ztrátou životního prostředí, nezákonným lovem a úbytkem přirozené kořisti.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:
Chov orlů královských má v Zoo Liberec dlouholetou tradici, protože první jedinci do zahrady přicestovali již v roce 1983. Zoo navíc spravuje Evropskou plemennou knihu (ESB) v rámci Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA).

Žijí na stejném kontinentu

U nás poprvé zahnízdil v roce 1998 na Břeclavsku.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Wolfgang Richter, 2024-06/
Mádle Martin, 2024-06/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz