Latinsky: Capra cylindricornis
Anglicky: East Caucasian Tur
výskyt: Evropa/Asie
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 100 cm v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva, listy, pupeny, mech, lišejníky)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: hory a horské oblasti
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 45–80 kg
  • Doba březosti: 180–190 dní

Kozorožec dagestánský obývá horský terén Kavkazu v nadmořských výškách 800–4 000 m. Na zimu sestupuje níže do údolí.

Kozorožec má tmavě ořechovou barvu srsti, která se v létě zesvětluje. Nejnápadnějším znakem kozorožce jsou jeho mohutné rohy obloukovitého tvaru. U samců bývají dlouhé až 90 cm, u samic dosahují maximální délky 30 cm. V kohoutku je kozorožec vysoký okolo jednoho metru, celková délka těla je 130–150 cm a hmotnost 45–80 kg. Typickým znakem samců je až 15 cm dlouhá bradka.

Po většinu roku žijí obě pohlaví odděleně. Samci i samice vytváří stáda v počtu 10–20 jedinců. Samci zpravidla obývají i vyšší horská místa. K páření dochází mezi listopadem a lednem. V průběhu května a června se po šestiměsíční březosti rodí jedno mládě, vzácně dvě.

Kozorožci jsou aktivní ve dne, avšak během horkých měsíců přes den odpočívají ve stínu a za potravou chodí brzy ráno, v pozdním odpoledni a večer. Živí se spásáním trávy, listy a pupeny stromů. V zimě vyhledávají mech nebo lišejníky.

Neúměrný lovecký tlak a ilegální odstřely jsou příčinou rozdrobení populace kozorožců do mnoha malých izolovaných částí v místech jejich výskytu.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová kozorožce dagestánské od roku 1961. Prvními chovanými jedinci byli samec a dvě samice, kteří dorazili ze Zoo Moskva.

Žijí na stejném kontinentu

Zoo Liberec chová kozorožce dagestánské od roku 1961.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Lambert Medřický 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz