Latinsky: Aquila pomarina
Anglicky: Lesser Spotted Eagle
výskyt: Evropa
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 57–64 cm
  • Potrava: masožravec (obratlovci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: lesy poblíž polí a luk
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 1,1–2 kg
  • Doba inkubace: 43 dní

Orel křiklavý obývá střední a jihovýchodní Evropu (nejvíce Bělorusko, Polsko, Litva a Slovensko) až po Kaspické moře. V jihozápadní části kontinentu byl kvůli odvodňování krajiny téměř vyhuben. Počátkem října začíná migrovat do jižní Afriky, vrací se v dubnu. V České republice byl jeho výskyt zaznamenán na Šumavě.

Patří k menším druhům orlů. Rozpětí křídel dosahuje 140–160 cm. Je tmavohnědě zbarven, postupem věku světlá. Vydává pískavé zvuky.

Hnízdění probíhá v období dubna až května. Hnízdo si staví v korunách vysokých stromů v oblastech starých lesů s loukami, pasekami a poli. Vnější průměr hnízda je 50–115 cm a výška 40–60 cm. Samice snáší 1–2 vejce, na kterých sedí 43 dní. Obě mláďata rodiče krmí po dobu dvou měsíců. Vyvádějí většinou jen jedno, druhé mládě bývá starším sourozencem zabito a sežráno (kainismus). Ve stáří asi 50 dnů se začíná mláďata pohybovat po větvích v okolí hnízda, týden na to už začíná přeletovat. Pohlavně dospělými se stávají až po 4 letech. Nejdříve zahnízdí až v pěti letech. Ve volné přírodě se mohou dožít 26 let.

Orel křiklavý se živí drobnými savci, obojživelníky a plazy.

Zařazen do chovu zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová orly křiklavé od roku 1985.

Žijí na stejném kontinentu

Ve volné přírodě se mohou dožít 26 let.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Ihring Zdeněk 2024-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz