Výukové programy mimo zoo

SEV DIVIZNA je denní specializované pracoviště na podporu a realizaci environmentální výchovy a v této oblasti poskytuje následující služby:

  1. realizuje ekologické výukové programy pro děti z mateřských škol, žáky základních a středních škol. Výukové programy vedou zkušení a odborně zdatní lektoři.
  2. pořádá odborné semináře, exkurze či dílny pro studenty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost atp.
  3. realizuje výukové aktivity v areálu Zoo Liberec (výukové programy, komentované prohlídky)
  4. realizuje osvětové akce pro širokou veřejnost
  5. zajišťuje metodickou pomoc koordinátorům EVVO na školách, metodickou pomoc pro zpracovávání ŠVP
  6. zpřístupňuje knihovnu publikací k ekologické výchově a půjčuje netradiční výukové pomůcky
  7. komunikuje s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu i po celé republice
  8. spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami v oblasti vzdělávacích aktivit
  9. (metodika, inspirace, profesní růst…)
  10. koordinuje sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu (M.R.K.E.V., Ekoškola, ŠUŽ)

ARCHA – centrum pro zvířata v nouzi nabízí pro školní a předškolní kolektivy výukové programy

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz