Regulamin dla Gości

 • Każdy gość powinien kupić bilet wstępu i zachować go do kontroli przez cały czas zwiedzania.
 • Dzieci do lat 12 muszą pozostawać w towarzystwie osoby powyżej 15 roku życia.
 • Goście mogą się poruszać wyłącznie po wyznaczonych trasach.
 • Zakazuje się wstępu na klomby, wyrywania kwiatów i uszkadzania terenu w inny sposób.
 • Z przyczyn bezpieczeństwa zakazuje się wychylania przez barierki, przechodzenia przez nie i wyciągania rąk do klatek bądź zagród.
 • Karmienie, niepokojenie i drażnienie zwierząt na terenie zoo jest ściśle zakazane.
 • Z powodów bezpieczeństwa i higienicznych psy i inne zwierzęta domowe nie są wpuszczane do Ogrodu Zoologicznego Liberec.
 • Zakazuje się wchodzenia na teren zoo z pojazdami, rolkami, boardami, rowerami czy hulajnogami.
 • Palenie (w tym papierosy elektroniczne) jest dozwolone tylko na wydzielonych miejscach, które są oznakowane na mapie ZOO Liberec.
 • Na całym terenie zoo zakazuje się rozpalania ognia i stosowania materiałów pirotechnicznych.
 • Głośne odtwarzanie muzyki bez zezwolenia ZOO Liberec nie jest dozwolone.
 • W razie konieczności goście są zobowiązani do podporządkowania się nakazom pracowników zoo.
 • W razie naruszenia niniejszego regulaminu gość zostanie wyprowadzony z zoo.
 • Wszelkie informacje o regulaminie dla gości można uzyskać w kasie zoo.
 •  
weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz