Life for zoo

„Life4ZOO – Zarządzanie zasobami wodnymi na terenie atrakcji turystycznych – Technologia recyrkulacji wody FIT4USE”

 Główne cele projektu:

– zmniejszenie zużycia wody na terenie zoo nawet o połowę i złagodzenie wpływu zmian klimatycznych

– stworzenie prototypu i projektu, który można łatwo przenieść i który może stanowić inspirację dla innych atrakcji turystycznych i miejsc w Europie.

– edukowanie i informowanie społeczeństwa na temat zrównoważonej

gospodarki wodnej

W Zoo Liberec zostanie wdrożony nowy system zarządzania wodą, który pozwoli na oczyszczanie i ponowne wykorzystywanie ścieków. Obejmie on m.in. tereny podmokłe z korzeniową oczyszczalnią ścieków i unikalnym biokontenerem do uzdatniania wody za pomocą ultrafiltracji.

W projekcie bierze udział 5 partnerów z Czech i Hiszpanii z dziedziny nauki i rozwoju, sektora prywatnego i ogrodów zoologicznych. Głównym promotorem projektu jest Uniwersytet Techniczny w Libercu.

Data rozpoczęcia projektu: 1.9.2023 r.

Data zakończenia projektu: 28.2.2027 r.

Całkowite koszty projektu podlegające odliczeniu: 2 775 395,96 euro

Alokacja na projekt w Zoo Liberec: 1 016 874,50 euro

Dotacja UE na projekt w Zoo Liberec: 610 124,70 euro (60 %)

Dotacja Ministerstwa Środowiska na projekt w Zoo Liberec: 355 901,44 euro (35 %)

Wkład Zoo Liberec: 50 848,36 euro (5 %)

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i Ministerstwo Środowiska. Podmioty udzielające dotacji nie ponoszą odpowiedzialności za poglądy i opinie autora.

Partneři projektu

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz