V Zoo Liberec se předávaly ceny za mimořádný přínos v oblasti environmentální výchovy, vzdělání a osvěty v Libereckém kraji. Ocenění Ještědská MRKEV 2023 si odneslo celkem 8 vyznamenaných.

 V rámci jubilejního dvacátého ročníku konference Liberecká M.R.K.E.V., kterou pravidelně organizuje Středisko environmentální výchovy při Zoo Liberec – SEV DIVIZNA, proběhlo i vyhlášení vítězů a předání ocenění s názvem Ještědská MRKEV 2023. To se uděluje každé čtyři roky za mimořádný přínos v oblasti environmentální výchovy, vzdělání a osvěty. Letos si ocenění přebralo z rukou zástupců Libereckého kraje – paní náměstkyně Květy Vinklátové a člena rady Libereckého kraje pana Václava Židka celkem 8 osobností. Nechyběli mezi nimi učitelé, žáci, školy, ale i podnikatelé, kteří se tématu ekologie dlouhodobě věnují.

 M.R.K.E.V. (Malý rádce kvalitní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který již od roku 2001 realizuje síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Jeho cílem je podporovat školy, pedagogy i další organizace zabývající environmetální výchovou, vzděláváním a osvětou, a to zejména poskytováním metodické podpory a pomůcek i zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

„Environmentální výchova je ve školách a dalších organizacích velmi důležitou součástí vzdělávání. Velmi mě těší, že se naše středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec Divizna intenzivně do tohoto vzdělávání zapojuje, a to i formou soutěží,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. V současné době je do tohoto programu zapojeno 644 základní a středních škol ze všech krajů České republiky. Koordinátorem pro Liberecký kraj je SEV DIVIZNA, které každoročně také pořádá konferenci MRKEV a jednou za čtyři roky uděluje speciální ocenění za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji. Kandidáti jsou nominováni širokou veřejností a vítěze ve všech pěti kategoriích vybírá odborná komise. „Velice mě těší, že kvalita ekologické výchovy na našich školách, ale i zájem veřejnosti o ochranu přírody a udržitelný styl života stále roste. I v letošním ročníku bylo nominováno mnoho kvalitních osobností, ze kterých nebylo jednoduché vybrat vítěze,“ říká Mirka Nováková, hlavní organizátorka a krajská koordinátorka programu MRKEV v Libereckém kraji.  

Pro ochranu přírody je klíčové environmentální vzdělávání a zároveň je to i jedna z mých priorit při činnosti na kraji. Mrkev je dlouhodobá a funkční podpora environmentálního vzdělávání na základních školách. I když je tato aktivita tradiční a kvalitní, tak nestačí jen síť MRKEV pro dostatečné pokrytí všech škol v Libereckém kraji. Těší mne, že se povedlo v posledních letech vytvořit a prosadit další funkční systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který podporu pro základní školy ještě vylepšil. Říkáme mu strategické partnerství EVVO a je k dispozici všem základním školám na celém území kraje“, zdůraznil radní Václav Židek a doplnil „patří velké poděkování všem, kteří dlouhodobě vzdělávají v oblasti environmentální výchovy, ovšem cenu můžou dostat jen někteří.“

 

 

 

 

 

SEZNAM VYZNAMENANÝCH:

Ocenění v kategorii pedagog:

Mgr. Jarmila Borecká, ZŠS Frýdlant: „Za dlouhodobé a systematické rozvíjení ekovýchovy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jako školní koordinátorka EVVO, pomocí vlastní výuky, exkurzí do terénu, zapojením do přímých akcí na podporu ochrany přírody, velkým osobním nasazením a ukázkovou spoluprací s místní komunitou.“

 

Ocenění v kategorii pedagog:

Vilma Kollmanová, Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.: „Za výuku pěstitelských prací v širších souvislostech s využitím prvků ekologického i biodynamického zemědělství a permakultury ve školní zahradě, kterou vykřesala z popela, za podporu ostatním pedagogům při tvorbě, realizaci a výuce v jejich vlastních školních zahradách a propagaci tématu přírodních zahrad mezi širokou veřejností.“

Ocenění v kategorii škola:

ZŠ Plavy, okres Jablonec nad Nisou, p. o.: „Za systematickou práci na poli školní EVVO v podobě zapojení do projektu Ekoškola i dalších osvětových akcí a kampaní. Za úzkou spolupráci s místní komunitou a samosprávou v oblasti EVVO a přesah až k podpoře mezinárodních projektů na ochranu přírody.“

Ocenění v kategorii projekt:

Svoboda sadu, Mgr. Anna Hudská, ZAzemí, z. s.: „Za praktickou a dlouhodobou činnost ve prospěch přírody a přírodě blízkému hospodaření v krajině se silným vztahem k regionu a k podpoře komunitních projektů.“

Ocenění v kategorii žák ZŠ nebo SŠ:

David Kalina, Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec, Partyzánská 530, p. o.: „Za aktivní a dobrovolnou pomoc při vytváření vzdělávacích pomůcek a materiálů pro EVVO v SEV DIVIZNA Liberec.“

Ocenění v kategorii podnikatel:

Ludmila Vondrová, Bylinky z ráje: „Za trvale udržitelné podnikání založené na spolupráci s přírodou, se silným vztahem k regionu a podporující vzdělávání dalších zájemců.“

Ocenění v kategorii podnikatel:

Andy Jones, EcoPools: Za návrhy a realizace přírodních bazénů, jezírek a dalších vodních projektů, které využívají přirozených přírodních procesů k čištění vody a zohledňují nejen potřeby lidí, ale i přírody, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.“

Ocenění v kategorii soused:

Simona Jašová, SEV Český ráj, z. s.: „Za dlouhodobé a systematické rozvíjení ekovýchovy v SEV Český ráj, v malém týmu s obrovskými výsledky.“

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz