Latinsky: Anodorhynchus hyacinthinus

Anglicky: Hyacinth Macaw

výskyt: Jižní Amerika

  • Řád: Papoušci (Psittaciformes)
  • Velikost: 100 cm
  • Potrava: ořechy, plody, malí obratlovci
  • Aktivita: denní
  • Biotop: deštné lesy
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 1–1,5 kg
  • Doba inkubace: 29 dní

Ara hyacintový dosahuje délky až 1 m, a proto je považován za největšího papouška světa. Můžeme ho potkat v hlubokých lesích blízko vodních toků v Bolívii, Brazílii a Paraguay. Samec i samice jsou zbarveni kobaltově modře. Oči a spodní stranu zobáku zdobí žlutý lysý pruh. Na hlavě je viditelná malá lysina. Tento druh má ze všech arů nejsilnější zobák. Dokáže jím rozlousknout i para ořechy. Živí se převážně plody (palmové ořechy, slunečnice, ovoce, zelenina), ale i malými živočichy.

Ara hyacintový žije v párech, které vytvářejí malé skupiny do 16 jedinců. Hnízdí v dutinách palem a v dírách hliněných stěn u vody. Samice snáší 2 – 3 vejce, mláďata se líhnou po 29 dnech. O mláďata v hnízdě pečují rodiče 4 měsíce, další měsíc jim pomáhají zvyknout si na život v lese. Tento papoušek se může dožít až 70 let.

Ara hyacintový v minulosti doplatil na svůj líbivý vzhled, kdy byl ve velkých počtech odchytáván a prodáván soukromým chovatelům. Masivní odchyty spolu se ztrátou jejich přirozeného prostředí kácením lesů, zapříčinily výrazný pokles populace tohoto papouška. Dnes je ve značné části původního areálu výskytu vyhuben. I když je podle úmluvy CITES obchod s tímto druhem zakázán, nelegálně se s ním obchoduje dál.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová pár ar hyacintových od roku 2001. K vidění jsou v Pavilonu tropů.

Žijí na stejném kontinentu

 Ara hyacintový je považován za největšího papouška světa.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Kateřina Meissnerová – 11/2021
H. a L. Trdlovi – 11/2021
Rekreační zařízení ARA Malá Skála – 10/2021
Papoušci Liberec – 10/2021
Luboš Kupřik – 9/2021
Základní Škola PŘEPEŘE – 6/2021
Rodina Štarmanova – Ploszova – 4/2021
Ing. Zuzana Povšíková – 2/2021
MiBe Facility & Marketing Services – 12/2020

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz